Camions, Sobreterra

 • Bàscula acer i formigó
 • Instal · lació sobresòl
 • Unidireccional
 • Dimensions: amb 8 cèl · lules de càrrega
 • 18 x 3 m. / 16 x 3 m. / 14 x 3 m.
 • Capacitat màxima nominal 60.000 kg.
 • Bigues longitudinals IPE-400
 • Superfície de xapa llisa de 10 mm. de gruix
 • Rampes d'accés necessàries amb 10% pendent.
 • Pintura: una capa d'acabat d'esmalt color blau
 • Caixa metàl · lica de 8 connexions amb potenciòmetres.
 • Protecció IP65

VARIETAT D'INDICADORS I CÈL · LULES.


Fotos de Camions, Sobreterra