Camions, Per a contenidors

 • Bàscula per pesar contenidors
 • Instal · lació sobresòl.
 • Unidireccional
 • Amb 4 cèl · lules de càrrega.
 • Capacitat màxima nominal 30.000 kg.
 • Dimensions de la superfície de pesatge: 6 x 2,7 m.
 • Alçada de la superfície de rodament: 350 mm.
 • Superfície de xapa llisa de 10 mm. de gruix
 • Tota la superfície de la bàscula és superfície de pesatge.
 • Guia metàl · lica central per ajudar a situar el contenidor.
 • Zona de rodadura i suport del contenidor reforçada amb bigues.
 • Topalls al final de la bàscula per evitar la sortida del contenidor.
 • Cèl · lules situades a l'interior, protegides de la brutícia.
 • Ràpida instal · lació per realitzar sobre un cubilaje metàl · lic.
 • El pont i el cubilaje se subministren com un sol conjunt, que no requereix transport especial (6x2, 5m.)
 • Instal · lar, fixar i tot.
 • Pintura: una capa d'acabat d'esmalt color blau.

VARIETAT D'INDICADORS I CÈL · LULES.