Components electrònics, Repetidor

  • Repetidors de pes per Indicadors
  • Carcassa en acer pintat o acer inoxidable.
  • Pantalles LED de color vermell amb dígits de 80 i 130 mm. d'alçària
  • Alimentació a xarxa 230 Vac.

VARIETAT DE MARQUES I MODELS


Fotos de Components electrònics, Repetidor